nl-NLen-US

Beveiligingsoplossingen voor Industriële Omgevingen

Veiligheid is cruciaal in de industrie. Door het tijdig signaleren van potentieel gevaarlijke situaties, kunnen calamiteiten worden voorkomen. Daarnaast vormt bedrijfsspionage - bijvoorbeeld met behulp van drones - een groeiend risico. Om de continuïteit te waarborgen, de veiligheid van medewerkers te garanderen en te voldoen aan de strenge wet- en regelgeving, moeten industriële bedrijven nogal wat maatregelen treffen.

 

Veiligheid voorop

Mactwin implementeert diverse systemen die industriële organisaties helpen om bijvoorbeeld de toegang tot gevaarlijke stoffen en kritische systemen te beperken. Ook installeren wij (brand)detectiesystemen die vroegtijdig problemen detecteren, zodat rampen worden voorkomen. Wij kennen als geen ander de storende invloed van stof, stoom en vuil op security- en safetysystemen en weten welke (specialistische) producten voor dit soort omgevingen geschikt zijn.

 

 

Synergievoordeel

Niet zelden draagt securitytechnologie bovendien concreet bij aan het verhogen van de productiviteit van het industriële proces. Zo hebben wij bijvoorbeeld cameratoezicht geïmplementeerd in extreme omgevingen, zoals bij verbrandings-ovens of zinkbaden. Deze stellen operators in staat om het proces nauwkeuriger te monitoren dan met het blote oog mogelijk zou zijn, zonder fysiek aan gevaar van een dergelijk proces blootgesteld te worden.

 


Security Proces Management
Door het implementeren van een centraal security proces management systeem kunt u de veiligheid van uw faciliteiten managen. Onze software ondersteunt uw operators in de control room bij het nemen van de juiste beslissingen en uit te voeren acties indien zich incidenten voordoen. Zo kan snel en adequaat ingegrepen worden, zodat de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van productiefaciliteiten niet in gevaar komt.

We integreren hiervoor toegangscontrole, inbraakdetectie, camera-observatie, video analyse en andere beveiligingssystemen in projecten. Onze Security Management Software biedt tevens de mogelijkheden om toezicht te houden op de juiste voortgang en werking van productieprocessen. U heeft daardoor minder mensen nodig om de werking van machines en gefabriceerde producten te controleren en kunt dus besparen op personeelskosten.

 

Ook interessant voor uw branche

ARN: Thermische camera's signaleren brand in vroeg stadium

Hoewel de NEN 2535, de norm voor brandveiligheid van gebouwen, niets schrijft over het gebruik van thermische camera’s bij brandsignalering, worden ze tegenwoordig regelmatig toegepast en in bepaalde...

Nieuw testlaboratorium voor DEKRA Certification

In de zomer van 2013 verhuisde het internationale hoofdkantoor van DEKRA Certification naar een nieuwe locatie in Arnhem. Tegelijkertijd werd begonnen met de bouw van een geheel nieuw testlaboratorium...

Nacco: Veilig testterrein met één druk op de knop

Heftruckproducent Nacco Materials Handling Group in Nijmegen heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Met een innovatieve en geïntegreerde oplossing heeft Nacco recent de veiligheid op en rondom he...


 

Stel uw vraag aan onze specialisten

Natuurlijk is er veel meer te zeggen over het beveiligen van industriële omgevingen. Ook is uw situatie wellicht zeer specifiek. Ga daarom in gesprek met één van onze specialisten.

Erik Poulussen

Account Manager

Of bel: +31 (0) 26 479 22 08