Security Octagon - BIESS best practices - Mactwin Security > Artikelen-overzicht
Security Octagon - BIESS best practices

Security Octagon - BIESS best practices

 

Het definiëren en implementeren van effectieve samenhangende security maatregelen is complex en vergt een behoorlijke investering in tijd en geld. De Octagon Security Methodiek helpt organisaties om efficiënt en vooral consistent hun beveiligingsvraagstukken op te lossen.  

Om de juiste security maatregelen te kunnen definiëren en treffen, doorlopen organisaties vaak een uitgebreid traject. Zij voeren risicoanalyses uit (of láten deze uitvoeren) en bepalen welke risico’s worden geaccepteerd, dan wel gemitigeerd. De keuzes worden beschreven in een security beleidsplan. In het security plan worden vervolgens de maatregelen beschreven met vermelding van kwaliteit en functionaliteit. Voor de nieuwe en ontbrekende security maatregelen worden offertes bij leveranciers aangevraagd, waarna de maatregelen, consistent, moeten worden geïmplementeerd. 

Een belangrijke kritische succesfactor in het proces van beveiligen, is de aanwezigheid van balans en samenhang tussen de verschillende security maatregelen. Zodat kosten en inspanningen in verhouding staan tot de risico’s en maatregelen de bedrijfsprocessen ondersteunen. Alleen dan kunnen organisaties het gewenste security niveau realiseren en behouden.

Mactwin heeft BIESS® ontwikkeld, waarbij op basis van best practices voor een bepaald type organisatie, in korte tijd een adequate beveiliging gedefinieerd kan worden. Een onderdeel van BIESS is de, door de consultants van Mactwin ontwikkelde, Octagon Security Methodiek. Deze methodiek begint met het classificeren van de verschillende ruimtes in beveiligingszones of security areas. Denk aan ‘open’, ‘public’, ‘standard’, ‘secure’ of ‘high secure’. Op plattegronden hebben deze zones hun eigen herkenbare kleuren. Vervolgens worden alle mogelijke overgangen (bijvoorbeeld van een public naar secure area en van openbaar naar standaard) en specifieke objecten, zoals kluizen, vitrines, balies en (geld)automaten, gedefinieerd. Iedere overgang en elk object krijgt een unieke Octagon code. Aan deze codes wordt een specifieke maatregelenset gekoppeld waarin ondermeer het beveiligingsniveau en de capaciteit van die overgang is vastgelegd. Dit zijn feitelijk de specificaties van de te treffen (samenhangende en evenwichtige) beveiligingsmaatregelen, bouwkundige voorzieningen en constructies. Ook worden per Octagon code de functionele werking en de organisatorische maatregelen beschreven. Octagon voorziet niet alleen in een overzichtelijke overgangen - maatregelenmatrix, maar ook in een praktische visuele weergave.

Octagon securitymethodiek

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van Octagon is dat het leidt tot een zeer gestructureerde en consistente aanpak van een beveiligingsvraagstuk. Het is een ideaal instrument voor de security- en facilitair manager om met de gebruikers van panden te communiceren over de beveiliging van hun werkzaamheden, processen en afdelingen. Bovendien helpt het bij het creëren van de noodzakelijke security awareness. Met de Octagon Security Methodiek is voor iedere betrokkene in een (ver)bouwproces direct duidelijk welke maatregelen voor welke overgang getroffen moeten worden. Dit werkt niet alleen heel efficiënt, maar is vooral ook consistent. Hierdoor zijn organisaties verzekerd van samenhangende en gebalanceerde maatregelen en blijven zij op security gebied in control. Daarnaast is Octagon een goed middel om in te zetten als toetsingskader tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfases. U reduceert de kans op fouten en bespaart daarmee zowel tijd als geld. Niet voor niets wordt de Octagon Security Methodiek door gerenommeerde (inter)nationale bedrijven en organisaties toegepast.
 

De Octagon Security Methodiek is uitstekend in te zetten bij ondermeer:
 

  • Het ontwerpen van security maatregelen voor nieuw- of verbouw. Het vereiste niveau van maatregelen is al vastgelegd in Octagon. Dit levert veel tijdswinst op bij de projectie.
  • Repeterende (ver)bouwoperaties; een verdere uitwerking van maatregelen is niet nodig. Omvang en specificaties zijn in Octagon eenduidig vastgelegd.
  • De realisatie; maatregelen kunnen eenduidig worden uitgevoerd.
  • Oplevering; er kan snel worden beoordeeld of de maatregelen aan het gewenste beveiligingsniveau voldoen.
  • Compliance en auditing. Interne en externe auditors en business/procescontrollers kunnen op een uniforme en eenduidige wijze de fysieke beveiliging controleren. Hiervoor is ook een tablet App beschikbaar.


Interesse?

Wilt u profiteren van de voordelen van BIESS en Octagon? Vraag dan snel een vrijblijvend adviesgesprek aan via info@mactwinsolutions.nl.

Gerelateerd

Tags

Octagon, BIESS, Security

Categorieën

Best practices, Beveiligingsmethodieken, Artikelen

Deel

Dossiers