Octagon Security Methodiek ontzorgt Rabobank - Mactwin Security > Artikelen-overzicht
Octagon Security Methodiek ontzorgt Rabobank

Octagon Security Methodiek ontzorgt Rabobank

Met hun enorme netwerk van kantoren en geldautomaten is het voor banken een grote uitdaging om op iedere locatie het gewenste beveiligingsniveau te realiseren en te behouden. Rabobank stelde enkele jaren geleden Mactwin Security Consultancy aan om als onafhankelijk specialist de lokale banken te ondersteunen bij het beheersbaar maken en houden van hun veiligheidsrisico’s.

 

In Octagon zijn de vereiste maatregelen heel praktisch, grafisch weergegeven.

Marc Boere - Manager Facilitaire Services bij Rabobank Apeldoorn en Omgeving

 

Harold de Kruijs, Managing Consultant bij Mactwin Security Consultancy, is al sinds 2009 als beveiligingsadviseur betrokken bij de beveiliging van de (hoofd)vestigingen en geldautomaatlocaties van de lokale Rabobanken. “Vanuit Mactwin heb ik ondermeer meegewerkt aan het vaststellen van het nieuwe handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging van de Rabobank. Daarin zijn de minimaal vereiste beveiligingsmaatregelen en het niveau ervan vastgelegd. Ook ondersteunen we veel lokale banken bij het op het juiste niveau krijgen en houden van de beveiliging van hun kantoren en geldautomaatlocaties.”

Nulmeting bestaande locaties

Zo’n drie jaar geleden schakelde ook Marc Boere, Manager Facilitaire Services bij Rabobank Apeldoorn en Omgeving, Mactwin in. “In die tijd waren de plofkraken op geldautomaten sterk in opkomst. Bovendien keken wij kritisch naar ons distributiebeleid en moesten we op termijn voldoen aan het nieuwe handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging van Rabobank Nederland”, vertelt Marc Boere. “Er waren voldoende redenen om de beveiliging van onze locaties eens goed onder de loep te nemen. Mactwin voerde een nulmeting uit bij alle bestaande locaties. Ze inventariseerden de risico’s en de getroffen technische én organisatorische beveiligingsmaatregelen. Voor ons was het van grote waarde dat ze ook de organisatorische maatregelen, zoals procedures, hierbij meenamen. Er wordt in de security nogal eens teveel vanuit de techniek gedacht. Maar techniek zonder de organisatie onder de loep te nemen, levert niet zoveel op. Mactwin heeft dus heel integraal naar onze beveiliging gekeken.”

Vinger op de zere plek

Harold de Kruijs: “De uitgebreide rapportage, inclusief (detail)foto’s, die wij naar aanleiding van deze nulmeting samenstelden, legde de vinger op de zere plekken. We lichten de rapportage aan onze opdrachtgevers altijd uitgebreid toe. We geven inzicht in de huidige risico’s en de ontwikkeling van verwachte risico’s. Niet alleen aan de opdrachtgever, (de facilitair manager) maar in dit geval ook aan directie en management van de lokale bank.” “Dat is belangrijk. Het helpt bij het creëren van de noodzakelijke security awareness en om de juiste belangenafwegingen en keuzes te maken” (vanuit de CER-driehoek2 ), aldus Marc Boere.

Octagon als praktisch hulpmiddel

Want dat er aanpassingen gedaan moesten worden om te voldoen aan het landelijke Rabobank beveiligingsbeleid, was duidelijk. Het handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging is overeenkomstig de Octagon Security Methodiek van Mactwin uitgewerkt in een Octagon voor de lokale banken. Marc Boere: “In Octagon zijn de vereiste maatregelen heel praktisch, grafisch weergegeven. Per gebiedsovergang. We moesten even wennen aan het Octagon, maar al snel bleek het een bijzonder praktisch hulpmiddel te zijn. Het Octagon fungeert ondermeer als Programma van Eisen bij nieuw- of verbouwoperaties. Het geeft snel inzicht in de risicogebieden op een locatie en werd regelmatig gebruikt tijdens discussies over de indeling van nieuw te bouwen panden, zoals ons eigen hoofdkantoor. Niet alleen wijzelf, maar ook onze bouwkundig adviseur, de aannemer en de beveiligingsinstallateur, werken met het Handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging en dus met het Octagon. De methodiek heeft ons echt ontzorgd.”

Gestructureerde en consistente aanpak

Octagon speelde bijvoorbeeld een rol tijdens het offertetraject, tijdens de uitvoer en ook bij de oplevering. Harold de Kruijs: “De plattegrond van het pand met ingekleurde ruimte-indeling en de overgangen met Octagon-codes (die staan voor een maatregelenpakket) ís de offerteaanvraag die wordt verstrekt aan potentiële leveranciers en daarna het toetsingskader tijdens de uitvoering en bij oplevering. Heel praktisch dus. Maar het allerbelangrijkst is dat de Octagon Security Methodiek leidt tot een zeer gestructureerde en consistente aanpak van beveiligingsvraagstukken. De kans op fouten wordt verkleind en Rabobank heeft tijd en geld kunnen besparen.” 

Audit security maatregelen

Security in control

Inmiddels heeft Rabobank Apeldoorn en Omgeving zijn zaken goed op orde. De nieuwbouw van het hoofdkantoor is al enige tijd gereed, het aantal kantoren is gereduceerd tot vier en er zijn nog tien geldautomaten. “Ook op beveiligingsgebied zijn we nu goed in control. Alle opgeleverde locaties hebben inmiddels een zogenaamde SIC (Security In Control) verklaring ontvangen van Mactwin, waarmee we kunnen aantonen dat we voldoen aan het Handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging. Het is een geruststellend gevoel dat een onafhankelijke partij dit heeft getoetst. De SIC verklaring zal jaarlijks door Mactwin worden verlengd. De gestructureerde aanpak zoals we die nu samen met Mactwin hebben vormgegeven, betekent veel voor ons. Geen korte termijn acties meer, maar een gestructureerd proces van kwaliteitsmanagement volgens de PDCA-cirkel3.” ||

Gerelateerd

Tags

Finance, Octagon

Categorieën

Artikelen, Cases, Beveiligingsmethodieken, Best practices

Deel

Dossiers