Uniek brandpreventie concept voor recycling bedrijven - Mactwin Security > Artikelen-overzicht
Uniek brandpreventie concept voor recycling bedrijven

Uniek brandpreventie concept voor recycling bedrijven

Er zijn de laatste tijd schrikbarend veel afvalbranden. Meestal vinden ze plaats buiten werktijd, in de avond of het weekend. De gevolgen kunnen groot zijn. Vaak worden deze branden veroorzaakt door broei in een afvalberg of ontstekingsbronnen, zoals oude accu’s. Met het Cemacs Recycling concept wordt broei in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en kan snel actie worden ondernomen.


Cemacs Recycling meet met één of meer (thermische) camera’s de temperatuur in de afvalopslag. Is de temperatuur hoger dan de ingestelde alarmdrempel van 50°, dan wordt een alarm gegeven. De alarmdrempel kan tijdens werktijden worden verhoogd naar bijvoorbeeld 200°C en wordt aan het eind van de werkdag automatisch teruggezet naar 50°C. De camera’s meten niet alleen de temperatuur, maar geven ook overzichtsbeelden van de situatie ter plaatse.

 

Alarmmelding

Is de gemeten temperatuur hoger dan de ingestelde alarmdrempel, dan wordt onmiddellijk een alarmmelding verstuurd naar de alarmcentrale en een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet. De alarmmelding bestaat uit een tekstbericht en de (warmte) camerabeelden, waarmee direct de situatie ter plaatse kan worden beoordeeld en een gepaste actie kan worden uitgezet. De camerabeelden worden voor een korte periode opgeslagen, zodat terugkijken mogelijk is. Om ook ter plaatse direct aandacht te vragen voor de oplopende temperatuur in de afvalberg, worden bij een alarmmelding diverse flitsers en sirenes geactiveerd.

 

Cemacs Recycling:

  • Snelle broeidetectie met thermische camera’s voorkomt brand
  • Beeldopslag en live video beschikbaar
  • Melding met video naar alarmcentrale en mobile devices
  • Detectiedrempel flexibel instelbaar tijdens werktijd

 

 

Mail Erik Poulussen om de Cemacs Recycling folder aan te vragen

 

 

 

Gerelateerd

Tags

branddetectie, brandveiligheid, afvalbrand, recycling bedrijf, Cemacs Recycling

Categorieën

Nieuws, Oplossingen, Artikelen, Brandveiligheid, Branche oplossingen

Deel

Dossiers