Security en Beveiliging voor Vitale Infrastructuur

Beveiligingsoplossingen voor Vitale Infrastructuur

Het functioneren van de Nederlandse samenleving en economie is mede afhankelijk van (de beschikbaarheid en kwaliteit van) de vitale infrastructuur. Indien bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, het waterleidingnet, energiecentrales of het spoorwegennetwerk worden gesaboteerd of door een ongeluk of terroristische activiteit worden getroffen, kan de samenleving volledig worden ontwricht. Bovendien hebben dit soort gebeurtenissen een enorme impact op de veiligheidsbeleving van de bevolking en op de nationale economie.

 

Complexiteit

Het beveiligen van kritieke infrastructuur is echter zeer complex. Zo kent een infrastructurele voorziening geen duidelijke grenzen; het gaat vaak om een netwerk van voorzieningen die verspreid over het land met elkaar verbonden zijn. De beveiligingsaanpak wijkt dan ook af van die bij afgebakende objecten.

 

 

High Secure Experts

Dankzij onze kennis van en ervaring met high secure omgevingen, is Mactwin gewend om vanuit realistische risicoscenario’s, adequate en beheersbare maatregelen te realiseren tegen ondermeer ongelukken, sabotage en terroristische dreigingen.

 


Physical Security Information Management
Binnen de kritieke infrastructuur integreren we technische maatregelen met onze Physical Security Information Management (PSIM) software. We integreren toegangscontrole, inbraakdetectie, camera-observatie, video analyse en andere beveiligingssystemen in projecten. De PSIM software zorgt er niet alleen voor dat deze technische beveiligingssystemen kunnen samenwerken, maar helpt u ook te anticiperen op mogelijke dreigingen.
In de software kunnen per dreiging, workflows worden gedefinieerd gebaseerd op uw (standard operating) procedures. Bij een (dreigende) crisis ondersteunen en sturen deze workflows uw operators en verantwoordelijke functionarissen in het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment. Dit altijd vanuit een goed situationeel inzicht. Hierdoor worden levens gered en wordt schade aan de infrastructuur voorkomen of geminimaliseerd.

 

Ook interessant voor uw branche

Mactwin levert PSIM oplossing aan Gasunie

Gasunie heeft Mactwin opdracht gegeven voor de inrichting, implementatie en het beheer van een Physical Security Information Management (PSIM) oplossing voor de besturing en monitoring van de security...

Brandveilig afval verwerken

In Nederland wordt per jaar zo’n 1800 kiloton afval gestort dat verwerkt (gesorteerd, vermalen, verbrand of gecomposteerd) moet worden. “In het proces van afvalverwerking is het risico op brand aanz...

Toezicht op windenergie

Op dit moment produceren zo’n 2200 Nederlandse windturbines voor 2,4 miljoen huishoudens windenergie. Het aantal turbines groeit gestaag. Alleen al in 2015 kwamen er 153 nieuwe (hoogrendement) windtu...


 

Stel uw vraag aan onze specialisten

Natuurlijk is er veel meer te zeggen over security binnen de vitale infrastructuur. Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. 

Harold de Kruijs

Managing Consultant

Of bel: +31 (0) 26 479 22 28