Brandpreventie & Ontruiming

Onze Dienstverlening

Brand in uw bedrijf. Een vreselijke gedachte. Met goede brandbeveiliging kan gelukkig veel leed en schade worden voorkomen. Mactwin Security kan u op dit gebied volledig ondersteunen. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Wij onderhouden contact met de brandweer en verzorgen de certificering en het beheer & onderhoud van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Tevens organiseren wij trainingen voor uw beheerders van de brandmeldinstallatie en helpen wij u met het schrijven van ontruimingsplannen en het maken van vluchtwegplattegronden.

 

Neem vrijblijvend contact met mij op

Effectieve en Stabiele Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie signaleert een brand in een zo vroeg mogelijk stadium en geeft zo min mogelijk nodeloze alarmmeldingen. Of een brandmeldinstallatie doeltreffend en stabiel is, hangt onder andere af van het te verwachten type brand, de gekozen melders, aanwezige storingsbronnen en de omgang met de installatie. Onderkenning van al deze factoren en de koppeling met de bedrijfsprocessen leveren keer op keer een prettig werkende, stabiele brandmeldinstallatie.
Nodeloze alarmmelding voorkomen? Lees meer.

Snelle Ontruiming Noodzakelijk

Als er onverhoopt een brand uitbreekt, moeten mensen het pand zo snel en ordelijk mogelijk verlaten. Een ontruimingsinstallatie, een goed doordacht ontruimingsplan, heldere vluchtwegplattegronden en het regelmatig oefenen van een ontruiming zijn dan essentieel.

Mactwin helpt u met het schrijven van ontruimingsplannen, het maken van vluchtwegplattegronden en het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties.


Lees meer over ontruiming

 

Stel uw vraag aan onze specialisten

Natuurlijk is er veel meer te zeggen over brandbeveiliging en ontruiming. Ook is uw situatie wellicht zeer specifiek. Treed daarom in dialoog met één van onze specialisten.

Erik Poulussen

Account Manager

Of bel: +31 (0) 26 479 22 08