Brandveiligheid en Wetgeving


Wet- en Regelgeving

 

Als het gaat om brandveiligheid, dan is er veel regelgeving. Regelgeving die verschilt van object tot object. Zo moet een kantoor aan andere voorwaarden voldoen dan een zorginstelling. Dit heeft te maken met de gebruiksfunctie van een object en het daaraan gekoppelde brandveiligheidsrisico. Afhankelijk van gebruiksfunctie en risico, worden er meer of minder (wettelijke) eisen gesteld aan een bouwwerk.

 

 

In het Bouwbesluit 2012 wordt uitgebreid omschreven aan welke brandveiligheidseisen een object moet voldoen. In het Bouwbesluit zijn voorschriften met betrekking tot de (technische) installaties, zoals brandmeld- en ontruimingssystemen, en het gebruik van bouwwerken en terreinen opgenomen. Maar ook worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld de compartimentering en sterkte van een gebouw en het hebben van vluchtroutes.
De NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is goed onderhoud en beheer van essentieel belang. De NEN 2654-1 stelt eisen aan de wijze waarop het beheer en onderhoud aan een brandmeldinstallatie wordt uitgevoerd.
Wanneer voor het gebruik van een gebouw vanuit het Bouwbesluit 2012 een brandmeldinstallatie is vereist, dan is ook een ontruimingsinstallatie die voldoet aan de NEN 2575 verplicht. De norm geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om bij een brand of andere noodsituatie een gebouw snel en ordelijk te ontruimen. In de NEN 2654-2 staat beschreven hoe de beheerder van een ontruimingsalarminstallatie moet zorgen voor goed beheer en onderhoud van de installatie.


Training Beheerder BMI en OAI

 

Organisaties met een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn verplicht om één of meer beheerders aan te stellen. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het in nominale staat houden van de installaties. De beheerder is de contactpersoon voor de brandweer en het onderhoudsbedrijf en voert periodieke controles en klein onderhoud uit.

 

De training

Tijdens de training leren (toekomstige) beheerders wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn en krijgen zij inzicht in het functioneren van de installaties. Aan bod komen onder andere: geldende normen, opbouw en werking van de installaties, meldertypen en bewakingsvormen, bijhouden logboek, testen en controles van de installaties. Aan het eind van de training wordt een toets afgenomen. Deelnemers ontvangen een Certificaat van Deelname

 

 

Locatie

De training vindt plaats in ons eigen opleidingslokaal in Heteren. In overleg is het ook mogelijk om de training bij u op locatie te geven.


Trainingsduur

De training duurt 1 dag, van 9.00 – 16.00 u.

Ik wil graag meer informatie

Stel uw vraag aan onze specialisten

Natuurlijk is er veel meer te zeggen over brandbeveiliging. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Erik van Hoogdalem
Account Manager


Of bel: +31 (0) 26 479 22 14


Ook interessant voor u?